Cloud

Prishöjning SQL Server

I Januari 2023 höjs priset på Microsoft SQL Server, det är den första prishöjningen på 10 år (om man inte räknar förändringar i hur SQL har licensierats)

  • 10 % prisökning för alla betalda utgåvor av SQL Server-licenser, inklusive Enterprise, Standard och webb.
  • Ingen prishöjning planerad för Azure SQL pay-as-you-go rate, Azure SQL Server Managed Instance, SQL Server IaaS, Azure SQL Database.
  • För nuvarande SA-kunder kommer denna prishöjning inte att träda i kraft förrän de förnyas.

Förändringar i Teams Rooms-utbudet

Teams Rooms är prenumerationen för kunder där de snarare än att behöva logga in och använda sina användarlicenser, istället vill licensiera ett rum för att ha möten i.

Tidigare har det funnits två olika varianter av Teams Rooms; Standard och Premium. I premium-varianten inkluderas utökad stöd från Microsoft när det kommer till möten osv. Från och med den 1 september ändras dock utbudet.

Fortsätt läsa …