Prishöjning SQL Server

I Januari 2023 höjs priset på Microsoft SQL Server, det är den första prishöjningen på 10 år (om man inte räknar förändringar i hur SQL har licensierats)

  • 10 % prisökning för alla betalda utgåvor av SQL Server-licenser, inklusive Enterprise, Standard och webb.
  • Ingen prishöjning planerad för Azure SQL pay-as-you-go rate, Azure SQL Server Managed Instance, SQL Server IaaS, Azure SQL Database.
  • För nuvarande SA-kunder kommer denna prishöjning inte att träda i kraft förrän de förnyas.